dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


Od 1 do 29 marca 2019 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej .

Zapisów dokonujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 15.00.

ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY !   | 25-02-2019'        

ZAPISY
Do punktu przedszkolnego  i klasy  I
na rok szkolny 2019/2020

Od 1 do 29 marca 2019 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego i klasy pierwszej.

Zbliża się czas zapisów dzieci do przedszkola i szkoły. Prosimy rodziców o składanie wniosków    o zapisanie dziecka do punktu przedszkolnego i klasy pierwszej.
 
Termin składania wniosków: 1.03 - 29.03.2019 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły. Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

W momencie zapisu dziecka potrzebny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna !

Wniosek lub zgłoszenie należy pobrać ze naszej strony, wydrukować, wypełnić i złożyć  w sekretariacie szkoły.

Pobierz odpowiedni wniosek:

1. Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. WORD // PDF

Oświadczenie, że rodzina jest rodziną wielodzietną, tj. posiadająca 3 i więcej dzieci. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

2. Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2019/2020 dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły. WORD // PDF

Oświadczenie, że  do szkoły do której stara się o przyjęcie kandydat  uczęszcza jego rodzeństwo.

Oświadczenie, że dziecko uczęszczało do punktu przedszkolnego w danej szkole.

3. Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej  na rok szkolny 2019/2020 dla ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły tj. Osiedla : Bachledy, Guty, Harenda, Kasprowicza  (od nr 37), Króle, Łosiówki, Spyrkówka, Ustup, Zwijacze. WORD //PDF

  UWAGA!
Informuje się, że jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu oboje rodzice będą traktowani na równych prawach oraz będzie wymagana zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.

   Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. (Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2019 roku).

  Wzory wniosków i wzory zgłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz I klasy szkoły podstawowej. (Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Zakopane  z dnia 18 lutego 2019 r.)

Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Zakopane informuje w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.  

 

  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC