dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


Od 2 do 20 marca 2020 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego.

Od 2 do 13 marca 2020 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zapisów dokonujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 15.00.

ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY !   |07-02-2020'        

ZAPISY
Do punktu przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2020/2021

od 2 do 20 marca 2020 roku będą przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego a zapisy dzieci do I klasy będą prowadzone od 2 marca do 13 marca 2020 roku.

Zbliża się czas zapisów dzieci do przedszkola i szkoły. Prosimy rodziców o składanie wniosków o zapisanie dziecka do punktu przedszkolnego i klasy pierwszej.

Termin składania wniosków: do I klasy od 02.03 do 13.03.2020 r. , do przedszkola od 02.03.20202 do 20.03.2020

Miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły. Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

W momencie zapisu dziecka potrzebny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna !

Wniosek lub zgłoszenie należy pobrać ze naszej strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Pobierz odpowiedni wniosek:

1. Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. WORD // PDF

Oświadczenie, że rodzina jest rodziną wielodzietną, tj. posiadająca 3 i więcej dzieci.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

2. Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.
WORD // PDF

Oświadczenie, że do szkoły do której stara się o przyjęcie kandydat uczęszcza jego rodzeństwo.

Oświadczenie, że dziecko uczęszczało do punktu przedszkolnego w danej szkole.

3. Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły tj. Osiedla : Bachledy, Guty, Harenda, Kasprowicza (od nr 37), Króle, Łosiówki, Spyrkówka, Ustup, Zwijacze. WORD // PDF

UWAGA!
Informuje się, że jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu oboje rodzice będą traktowani na równych prawach oraz będzie wymagana zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 15 stycznia 2020r.

  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC