dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


Od 1 do 31 marca 2018 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej .

Zapisów dokonujemy w sekretariacie szkoły od poniedzialku do piątku
w godzinach 8.00 - 14.00.

ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY !   | 26-02-2018'        

ZAPISY
Do punktu przedszkolnego  i klasy  I
na rok szkolny 2018/2019

Od 1 do 31 marca 2018 roku będą  przeprowadzone zapisy dzieci do punktu przedszkolnego i klasy pierwszej.

Zbliża się czas zapisów dzieci do przedszkola i szkoły. Prosimy rodziców o składanie wniosków o zapisanie dziecka do punktu przedszkolnego i klasy pierwszej.

Termin składania wniosków: 1.03- 31.03.2018 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły . Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

W momencie zapisu dziecka potrzebny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna !

Wniosek lub zgłoszenie należy pobrać ze naszej strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Pobierz odpowiedni wniosek:

1. Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

- oświadczenie, że rodzina jest rodziną wielodzietną, tj. posiadającą 3 i więcej dzieci

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

2. Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.

- oświadczenie, że do szkoły do której stara się o przyjęcie kandydat uczęszcza jego rodzeństwo

- oświadczenie, że dziecko uczęszczało do punktu przedszkolnego w danej szkole

3. Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 dla ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły tj . Osiedla : Bachledy, Guty, Harenda, Kasprowicza (od nr 37) ,Króle, Łosiówki, Spyrkówka, Ustup, Zwijacze.

UWAGA!

Informuje się, że jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu oboje rodzice będą traktowani na równych prawach oraz będzie wymagana zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. (Zarządzenie nr 20 /2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2018 roku.

 

  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC