dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


  o szkole...
  kadra
  kalendarz szkolny
  dokumenty
  Jan Kasprowicz
  Szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   Klub Europejski
   Klub Narciarski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec
  

  


0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37| 38| 39|40|41|42|43|44|45| 46|47|48|49|50|51
    O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im.JANA KASPROWICZA W ZAKOPANEM  

Historia


  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza została wybudowana w 1965 roku. Jest jedną ze "Szkół Tysiąclatek", jakie budowano w tamtym okresie w całej Polsce. Powstała z inicjatywy mieszkańców, którzy 15 marca 1959 roku założyli Komitet Budowy Szkoły. W uzasadnieniu zebrani napisali:" ...wszystkie przysiółki liczą około dwóch tysięcy mieszkańców. Dzieci ich rozproszone są w trzech szkołach z tego też powodu  widzą wielką potrzebę zespolić je w jednym miejscu i dać możliwie odpowiednie warunki nauki".  Mieszkańcy zobowiązali się do wykupienia działek, które były położone były na terenie trudnym, bagnistym  wymagającym dużych nakładów w celu odwodnienia. Środki na budowę otrzymano z Komitetu Budowy Szkół Tysiąclecia. Uroczystego otwarcia szkoły noszącej od tego dnia  imię Jana Kasprowicza dokonano  28 listopada 1965 roku. 

  Swoim rejonem szkoła obejmuje takie osiedla, jak: Bachledy, Guty, Harendę, Króle, Łosiówki, Spyrkówkę Ustup, Zwijacze. Do naszej szkoły chodzą również  dzieci z Rafaczówek, osiedla należącego administracyjnie do Gminy Poronin a położonego na szczycie Pasma Gubałowskiego wznoszącego się ponad Harendą. 

  Patronem szkoły jest wybitny poeta - Jan Kasprowicz, który u schyłku swojego życia zamieszkał na Harendzie, gdzie zmarł w roku 1926.  Tutaj też znajduje się mauzoleum Poety.  Rodzina Kasprowicza wsparła miejscową ludność przekazując działki pod budowę kościoła i plebanii. Wdowa po Poecie - Maria Kasprowiczowa żywo interesowała się ideą budowy szkoły na Harendzie i skutecznie ją wspierała. Przewodniczyła  Komitetowi Budowy Szkoły. 

 

 

 

 Absolwenci i kadra. W latach 1965 - 2015 szkołę ukończyło prawie 1500 absolwentów. Znajdują swoje miejsce w społeczeństwie, odnoszą sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. Powracają do szkoły ze swoimi dziećmi i wnukami. Harendziańska szkoła była i jest miejscem pracy ale i realizacji  powołania zawodowego dla około 100 nauczycieli i wychowawców oraz  ponad 40  pracowników obsługi.


 

Szkoła-miejsce sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia. Szkoła zawsze dbała o wszechstronny rozwój ucznia. Procesu nauczania nie ograniczano tylko do zajęć lekcyjnych. Umożliwiano uczniom  udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych rozwijających indywidualne zdolności, zainteresowania oraz przygotowujących do tworzenia i udziału  tak w kulturze jak i życiu społecznym. Tematyka zajęć dodatkowych prowadzonych w ciągu ostatnich 50 lat popołudniami jest szeroka: od matematycznych, technicznych poprzez plastyczne, sportowe, recytatorskie, przyrodnicze, regionalne, literackie, terapeutyczne, turystyczne  - na kulinarnych  kończąc.  Uczniowie co roku biorą udział w kilkunastu konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych. Odnoszą sukcesy zdobywając wyróżnienia i zajmując czołowe miejsca. Na terenie szkoły działało harcerstwo -ZHP. W latach 90-tych była to 18 Drużyna Harcerska i 18 Drużyna Zuchowa ZHP 1918.   

 Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku opierając się na dotychczasowym dorobku szkoły i wybiegając myślą w przyszłość stworzono wizję szkoły jako miejsca,  które zapewnia uczniowi bezpieczeństwo, spełnia oczekiwania rodziców i wspiera ich w procesie wychowawczym, oraz umożliwia nauczycielom dalszy rozwój zawodowy. Powinna być to szkoła sukcesu, w której zapewnia się wszechstronny rozwój ucznia, kształtuje postawy prospołeczne, rozwija samodzielność, i dobrze przygotowuje go do dalszej nauki. Systematycznie jest realizowana misja szkoły:


"Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem istnieje po to, aby wychowywać według zasad etyki, w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka i świat, w którym żyjemy. Uczy miłości Ojczyzny i poszanowania rodzimej kultury".

Tradycje szkoły

 Szkoła to miejsce wielu działań wynikających  z realizacji  Koncepcji Pracy Szkoły. Są jednak pewne obszary które traktuje się szczególnie, a  podejmowane działania które często mają oryginalny charakter określa się po latach jako tradycję. A tradycję trzeba kultywować.  

 

 

    Dzień Patrona Szkoły - obchodzony jest 12 grudnia w rocznicę urodzin Jana Kasprowicza. Rozpoczyna się Mszą Świętą w Kościele Parafialny pw Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie. Składamy kwiaty w kryptach Jana i Marii Kasprowiczów. W szkole ma miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych i jest prezentowany program artystyczny w którym ważne miejsce zajmuje poezja Patrona.

 

 

  Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza - jest to impreza edukacyjno - turystyczna organizowana dla szkół gminnych i powiatowych z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Trasa przebiega szlakiem turystycznym  znaczonym na żółto. Jest to  jeden z najpiękniejszych widokowo a zarazem najłatwiejszych szlaków turystycznych w Polsce. Uczestnicy nie tylko mają pokonać określony dystans ale muszą  się wykazać wiedzą o twórczość Jana Kasprowicza, o Tatrach i Podtatrzu oraz znajomością historii Zakopanego. Współorganizatorem Rajdu jest Muzeum Jana Kasprowicza w którym odbywa się część konkursów wiedzy. Współpracowaliśmy również z Gminną Biblioteką Publiczną im.Jana Kasprowicza  w Poroninie. W czasie dziesięciu lat organizowania imprezy wzięło w niej udział około 1000 uczestników. 

  Współpraca z Muzeum Jana Kasprowicza  -  Muzeum Naszego Patrona  jest prowadzone od 1965 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Uczniowie   porządkują teren wokół muzeum i mauzoleum w okresie jesiennym i zimowym. Biorą udział w konkursach organizowanych przez SPTJK oraz w wydarzeniach rocznicowych związanych z patronem naszej szkoły i w  plenerowych Wieczorach na Harendzie.  W muzeum mają również  miejsce coroczne spotkania ze Świętym Mikołajem organizowane dla naszych uczniów.  W latach 2010 - 2011 społeczność szkoły czynnie włączyła się w akcję zbiórki funduszy na remont Mauzoleum Jana Kasprowicza. 

    Dzień Sportu Szkolnego  - jest poświęcony doskonaleniu sprawności fizycznej naszych uczniów. Odbywa się co roku w okresie zimowym. Dawniej miał formę zawodów sportowych w skokach, później w narciarstwie alpejskim na różnych stokach narciarskich. Obecnie od kilku lat dzień sportów zimowych odbywa się na stoku obok szkoły dzięki uprzejmości Spółki Harenda. W zajęciach sportowych na śniegu pod okiem instruktorów narciarskich uczestniczą wszyscy uczniowie ucząc się i doskonaląc umiejętność jazdy na nartach oraz odkąd powstało sztucznie mrożone lodowisko także na łyżwach. 

   Sukcesy w zawodach sportowych - tradycją szkoły jest liczny udział uczniów w zawodach sportowych na poziomie gminy, powiatu, rejonu i województwa. Od powstania szkoły dzieci zajmują czołowe miejsca zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W latach 2005- 2010 uczniowie zdobywali pięć lat z rzędu I Miejsce w Rywalizacji Sportowej Szkół Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

  Memoriał im.Ryszarda Leśniaka w tenisie stołowym - od 9 lat w naszej szkole dla upamiętnienia trenera i działacza sportowego Ryszarda Leśniaka rozgrywany jest indywidualny turniej tenisa stołowego, w którym biorą udział zawodniczki i zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe/gimnazja oraz open. Turniej rozgrywany jest wiosną.

 

  Wypoczynek letni i zimowy -  organizowany jest od kilkunastu lat.  Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich. Są to wyjazdy po Podhalu i Podtatrzu ale i w różne regiony Polski.

 

 

  Akcje: "Lato z plecakiem" i "Ferie bez nudy" prowadzimy o kilkunastu lat dzięki wsparciu gminy. Wielokrotnie uczniowie wyjeżdżali również nad morze na  tzw. "zielone szkoły".

 

 

 Współpraca z innymi szkołami - przynależność do wielkiej rodziny szkół kasprowiczowskich sprzyjała wzajemnym kontaktom. Wielokrotnie gościliśmy uczniów  i  nauczycieli innych szkół, uczestniczyliśmy w ważnych uroczystościach i rocznicach kasprowiczowskich, m.in. w Kruszwicy, Raciborzu, Wrocławiu, Poznaniu, Klikuszowej, Inowrocławiu. W roku 1976 odbył się na Harendzie I Zlot Szkół Kasprowiczowskich. Byliśmy również gospodarzami VIII Zlotu Szkół w 1992 roku. Nawiązaliśmy współpracę  z innymi szkołami, m.in. ze Szkołą Podstawową  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Współpraca trwała  pięć lat. Dzięki temu uczniowie, podczas wakacji letnich  wyjeżdżali nad morze do Kartuz. Zwiedzali Kaszuby i Warmię. Podczas dramatycznej powodzi w roku 1997 nawiązaliśmy kontakt ze szkołami z Lewina Brzeskiego, skąd przyjechało do nas na miesiąc ponad stu uczniów. Powodzianie mieli zapewnione wyżywienie, ubranie a nawet program turystyczny. Było to możliwe dzięki dobrej organizacji pobytu dzieci i pomocy licznych sponsorów.

   Akcja "Dzieci Dzieciom"-  nosząca lokalną nazwę " Dzieci z Harendy - dzieciom z Kamieńca" , jest kontynuowana od roku 2000. Są to wspólne spotkania, bale karnawałowe, występy artystyczne, kuligi wycieczki mające na celu integrację ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych. We współprace  z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem -  włączali się  aktywnie zarówno rodzice, uczniowie jak i mieszkańcy parafii na Harendzie. Współpraca z ośrodkiem trwa do dzisiaj.

 

 

  Wychowanie patriotyczne
Uczniowie szkoły w ciągu kilkudziesięciu lat licznie brali udział w  uroczystościach patriotycznych. Udział w uroczystościach 3 Maja i 11 Listopada, a od 2004 roku również 15 stycznia stał się jedną z kultywowanych tradycji. 
  Szkoła przez wiele lat nie miała sztandaru, którego posiadanie  jest ważnym elementem wychowania patriotycznego. W latach 1995-2001 rozpoczęto starania o nadanie szkole sztandaru. Został on wręczony szkole w 2001 roku, w rocznicę 100 - lecia ustawienie Krzyża na Giewoncie, dlatego na odwrotnej stronie płata sztandaru (rewersie) znajduje się profil Jana Kasprowicza na tle tej góry. 
Poczet sztandarowy corocznie wybierany z najlepszych uczniów klasy szóstych, w strojach regionalnych godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.
W roku 2004  szkoła została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jednym z elementów wychowania patriotycznego są wycieczki po Podhalu i Polsce.   

  Wychowanie regionalne. Pogłębiamy  więzi uczniów  z regionem, zapoznajemy ich  z  jego historią, kulturą i tradycją. Zespół  regionalny - na przełomie lat 60-tych i 70-tych w szkole działało Koło Miłośników Podhala. Pod koniec lat 60-tych rozpoczął działalność zespół góralski "Harenda", który występował na uroczystościach szkolnych i miejskich. Do zespołu należeli nie tylko uczniowie, ale także i dorośli. Zespół odnosił wiele sukcesów prezentując swoje umiejętności, także za granicą m.in. w RPA, gdzie dał 18 koncertów w różnych miastach spotykając się z żywiołowym przyjęciem publiczności. Po przerwie został reaktywowany w 2000 roku. W 2007 roku przyjął nazwę "Mała Harenda" skupiając wyłącznie dzieci szkolne.


  Konkursy poświęcone kultywowaniu tradycji - uczniowie wielokrotnie brali udział w gwarowych konkursach recytatorskich, m.in. w Międzygminnym  Konkursie Recytatorskim im. Stanisława Nędzy Kubińca zajmując wysokie miejsca. Startowali też w konkursach wiedzy o pasterstwie organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy i licznych konkursach plastycznych o tematyce regionalnej.  

 

 

  Redyk Karpacki -  społeczność szkoły wsparła Międzynarodowy Projekt Kulturowy Redyk Karpacki - Transhumance 2013 przez zbiórkę środków finansowych na zakup owieczki o imieniu Harenda, która przywędrowała do nas z Rumunii. Mieliśmy możliwość śledzenia trasy redyku, którą przed wiekami podążali pasterze wołoscy kolonizujący łuk Karpat w tym  i Podhala.  Po zakończeniu projektu owieczka Harenda została przekazana  miejscowemu hodowcy owiec, gdzie przebywa do dzisiaj. 

 

  Szkoła  miejsce szczególne dla środowiska lokalnego .Od początku pracy  szkoła odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego.  Najbliższe środowisko szkoły tworzą rodzice. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły wspierana jest tak przez indywidualnych rodziców jaki i Radę Rodziców, która aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Przy udziale rodziców odbywa się większość uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej , Andrzejki, Św. Mikołaj, Dzień Patrona Szkoły, wigilia szkolna, bal karnawałowy, Dzień Sportu Szkolnego, Wielkanoc  i Międzynarodowy Dzień Dziecka. Rodzice wspierają i czynnie uczestniczą  także w wielu innych inicjatywach.

  Do rodziców skierowana jest  Ogólnopolska Kampania Społeczna "Postaw na Rodzinę", w ramach której odbywają się liczne spotkania wielopokoleniowe integrujące dzieci i  rodziców oraz środowisko lokalne. Są to wycieczki, zawody sportowe, konkursy plastyczne, spotkania kulinarne.  Zajęcia prowadzimy od pięciu lat.   Jest to jedno z ważnych działań  wspierających rodziców w procesie wychowawczym.

Uczniowie szkoły wraz z rodzicami włączają się w akcje charytatywne zarówno o charakterze ogólnopolskim, m.in.:  "Góra Grosza", "Pola Nadziei", zbiórka plastikowych zakrętek, telefonów komórkowych dla misjonarzy, artykułów papierniczych dla dzieci ze Stryja.    
Także w budynku szkoły gościły przez 11 lat, w okresie wakacji letnich dzieci z Rumunii, Ukrainy i Polski, w ramach kolonii organizowanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

  W szkole odbywały się ważne dla mieszkańców spotkania związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego . 
Szkoła włączała się czynnie w różne działania, które miały miejsce na naszym terenie. Przez osiem lat współorganizowaliśmy Harendziańskie Zwyki, imprezę promującą  Harendę, organizowaną w ramach Tatrzańskich Wici. Braliśmy udział w IV Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, obchodach 600-lecia Reaktywacji Akademii Krakowskiej,  czy 70-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Zakopane. 
Od oparu lat  w szkole organizowane jest dla wszystkich mieszkańców oraz gości wspólne śpiewanie kolęd pod nazwą: " Kolędowanie na Harendzie".

Należy podkreślić   dobrą współpracę  szkoły ze spółką "Harenda - Wyciągi" Sp. z o.o
Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która w sąsiedztwie ma stację narciarską i sztuczne lodowisko i... korzystamy z tego dzięki Spółce Harenda - Wyciągi Sp .z.o.o. Dziękujemy. 

Budynek szkoły
Wybudowany w roku 1965, niedostosowany do lokalnych warunków atmosferycznych, po 25 latach wymagał szeregu poważnych remontów i modernizacji. Generalnie wyremontowano wnętrza, wykonano termomodernizację z dociepleniem ścian i wymianą okien. Jest nowa kotłownia gazową. W ostatnim pięcioleciu zmieniono konstrukcję dachu na dwuspadowy. Przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne  i plac zabaw. W planie  mamy dobudowę pawilonu przedszkolnego. Inwestycja rozpocznie się w roku 2016. 

opr.P.K

   


  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
Aktualne wiadomoœci powiększ Powiększ...