archiwum: 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|
Szkola Podstawowa Nr 9 w Zakopanem
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


  kadra
  kalendarz szkolny
  dokumenty
  cyberprzemoc

Logopeda
mgr Olga Frątczak

Pedagog szkolny
mgr Marta Szlachtowska

Rehabilitanci
Maciej Wisniewski
Viloteta Guzik

Pielęgniarka
mgr Marta Stawiarska

Pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 8.00 - 14.00  

 
   Informacje RR
 
  
  

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW     |          

RADA RODZICÓW INFORMUJE     |     23-09-20'     

W dnu 22 września ukonstytuowała się Rada Rodziców  w następującym składzie:

Przewodniczący

Wojciech Suchowian

Zastępca

Andrzej Bachleda -Curuś

Sekretarz

Aneta Bachleda-Curuś

Skarbnik

Izabela Grafczyńska

Członek

Małgorzata Stańczewska  

Członek

Małgorzata Twardosz 

Członek

Renata Dudzik

Członek

Adam Wilgus

Członek

Sylwia Bachleda Księdzularz

Członek

Marzena Bachleda Księdzularz

Członek

Krzysztof Suchowian

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie wysokości dobrowolnych składek na rzecz rady rodziców.
Wysokość wpłaty pozostawiono na dotychczasowym poziomie ;
Rodzice mogą wpłacać dobrowolne składki w następującej wysokości i w dowolnych terminach.
1. 40 złotych za pierwsze dziecko
2. 20 złotych za drugie dziecko
3. W przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana  


RADA RODZICÓW 2019/2020    |  17-09-2019'        

  W dniu 17.09.2019 po wyborach do Rad Oddziałowych ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

 • Aneta Bachleda - Curuś  - Przewodniczący
 • Krystyna Stokłosa   - zastępca Przewodniczącego
 • Marzena Bachleda -Księdzularz - zastępca Przewodniczącego
 • Katarzyna Różak - Sekretarz
 • Izabela Grafczyńska - Skarbnik
 • Andrzej Bachleda - Curuś  -  Członek
 • Wojciech Suchowian - Członek
 • Sylwia Bachleda -Księdzularz
 • Anna Zapotoczna - Członek

Rada rodziców postanowiła, że  wysokości dobrowolnych składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie. Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na RR w dowolnych terminach w następującej wysokości:

 • 40 złotych za pierwsze dziecko
 • 20 złotych za drugie dziecko
 • w przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW    | 10.09.19         

Informuję, że w dniu 17 września o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie ogólne dla wszystkich rodziców. W porządku zebrania:

 • Informacje dyrektora szkoły o organizacji pracy w roku szkolnym 2019/2020.
 • Kalendarium roku szkolnego.
 • Spotkania z wychowawcami klas.

WZNAWIAMY ZAJĘCIA SZKOLNE    |   24-04-2019'      

WZNAWIAMY ZAJĘCIA SZKOLNE

W szkole nadal trwa akcja strajkowa. Nie wszyscy nauczyciele  biorą w niej udział.W związku z tym faktem wznawiamy zajęcia szkolne.

W  sytuacji braku nauczycieli zostaną zorganizowane zastępstwa.

Świetlica będzie czynna od 12.00 do godz. 16.00
Obiady będą wydawane w godzinach od 12.00 do 13.30
Przedszkole jest czynne w godzinach 8.00 - 17.00  
 

Dyrektor Szkoły - Piotr Kyc

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW - PRZERWA ŚWIĄTECZNA  |  15-04-19'    

  Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną proszę o wskazanie dni i godzin  w których Wasze dzieci  chciałyby brać udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych organizowanych przez szkołę. Informacja umożliwi  nam przygotowanie odpowiedniej oferty. Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi i wpisanie godzin w których dziecko będzie przebywało w szkole. Informacje proszę przekazać do 17 kwietna, do godziny 15.00  Dziękujemy.

Informuje, że moje dziecko....................................................................................kl. ............... będzie uczestniczyło   w zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych w następujące dni: 
18 kwietnia- Wielki Czwartek NIE  TAK  ,  od godziny.................do godziny.................. 
19 kwietnia  -Wielki Piątek   NIE  TAK  ,  od godziny.................do godziny..................
23 kwietnia  - wtorek             NIE  TAK  ,  od godziny.................do godziny...................................................................................
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Informacje można wydrukować, podpisać i zostawić w sekretariacie szkoły, lub przesłać wypełniony druk pocztą e - mail na adres: sp9zakopane@poczta.onet.pl

OŚWIADCZENIE RODZICA w WORD - do druku i wysłania pocztą elektroniczną , ew złożenia w sekretariacie szkoły

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY    |     10-04-2019     
 1. Egzamin dla uczniów klasy ósmej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zakopanem  odbędzie się zgodnie z ustalonymi terminami:
  j. polski  15.04.2019 r.od 9.00 /120 minut/poniedziałek/
  matematyka 16.04.2019 r. od 9.00  /100 minut/ wtorek
  j. angielski 17.04.2019       od 9.00     /90 minut/  środa
  j. niemiecki  17.04.2019     od 9.00     /90 minut/  środa

Uczniowie klasy ósmej w tych dniach przychodzą do szkoły na godz. 8.30 i przynoszą ze sobą legitymację szkolną, oraz odpowiednie przybory do pisania.

2. W dniach, kiedy w szkole przeprowadzany jest egzamin nie ma zajęć dydaktycznych.   Bez względu na to, czy nadal będzie trwała akcja strajkowa, czy nie szkoła organizuje w tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zainteresowanych uczniów, oraz dzieci z przedszkola. Szkoła zapewnia opiekę do godziny 17.00. 


INFORMACJA  DLA RODZICÓW    |   08-04-2019'        

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
z dniem 8 kwietnia 2019 roku nauczyciele przystąpili do strajku ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajk ten nie zaburzy jednak pracy szkoły/przedszkola.
Wszyscy uczniowie mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Uczniowie mają zagwarantowane wyżywienie, tak jak podczas normalnego dnia pracy (pod warunkiem zgłoszenia obecności dziecka do godziny 9.00 celem złożenia zamówienia),  a opieka zapewniona jest dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Szkoła zapewnia opiekę do godziny 17.00


 DZIENNIK ELEKTRONICZNY   |20-03-2019          

Szanowni Rodzice ,  w celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego należy podać adres e -mail rodzica ( rodziców)  
Imię i nazwisko ucznia _________________________klasa____________________
Adres e-mail matki____________________________
Adres e-mail ojca_____________________________
Podpis rodzica ______________________________
Informacje należy przekazać wychowawcy klasy.
Po wpisaniu Państwa adresów elektronicznych do dziennika będzie możliwe ustawienie hasła  i logowanie.


RADA RODZICÓW 2018/2019    |          

W dniu 11.09.2018po wyborach do Rad Oddziałowych ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

 • Aneta Bachleda - Curuś  - Przewodniczący
 • Andrzej Bachleda - Curuś  - Zastępca Przewodniczącego
 • Krystyna Stokłosa - Zastępca Przewodniczącego
 • Maria Chyc - Sekretarz
 • Izabela Grafczyńska - Skarbnik
 • Renata Dudzik - Członek
 • Anna Zapotoczna - Członek
 • Wojciech Suchowian - Członek
 • Monika Kopyt - Członek
 •  Aneta Gąsienica - Lizoń - Członek

Regulamin przyznawania stypendiów     |          

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/505/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 kwietnia 2017r.


RADA RODZICÓW     |          

W dniu 12.09.2017 po wyborach do Rad Oddziałowych ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

Andrzej Czernik- Przewodniczący

Maria Chyc - zastępca Przewodniczącego

Izabela Grafczyńska - Skarbnik

Anna Zapotoczna - Członek

Aneta Gąsienica - Lizoń - Członek

Monika Kopyt - Członek

Katarzyna Szwajnos-Różak - Członek

Wojciech Suchowian - Członek

Ewelina Gut - Członek

Na posiedzeniu w dniu 15 września Rada Rodziców podjęła uchwalę w sprawie dobrowolnych składek rodziców na rok szkolny 2017/2018. Rada postanowiła, że  wysokości dobrowolnych składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 nie ulega zmianie. Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na RR w dowolnych terminach w następującej wysokości:

 • 40 złotych za pierwsze dziecko
 • 20 złotych za drugie dziecko
 • w przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

RADA RODZICÓW WYBRANA     |      06.09.2016    

W dniu 6  września 2016 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców  - Krzysztof Knapczyk  
 2. Zastępca Przewodniczącego: Krystyna Stokłosa
 3. Skarbnik: Izabela Grafczyńska
 4. Sekretarz: Ewelina Gut
 5. Członek : Andrzej Czernik
 6. Członek : Agnieszka Stopka
 7. Członek : Małgorzata Stoch

Rada rodziców postanowiła, że  wysokości dobrowolnych składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 nie ulega zmianie. Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na RR w dowolnych terminach w następującej wysokości:

 • 40 złotych za pierwsze dziecko
 • 20 złotych za drugie dziecko
 • w przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

08-03-20169'

Program 500+ w Zakopanem

W Gminie Miasto Zakopane zostały już rozpoczęte intensywne prace nad przygotowaniem zaplecza technicznego i pracowniczego, celem szybkiej realizacji świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Trwają obecnie szkolenia pracownicze realizowane w ramach rządowego programu, które mają usprawnić obsługę zainteresowanych stron.

W celu ułatwienia realizacji zapisów ustawowych oraz koordynacji systemów elektronicznych podjęto decyzję, iż świadczenia z tytułu 500+ będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7. Jednostka ta posiada odpowiednie zaplecze biurowe, techniczne, a przede wszystkim dostęp do systemów elektronicznych ułatwiających i przyspieszających postępowania w sprawie. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną przygotowane na dzień 1 kwietnia 2016r. niezbędne stanowiska do obsługi zainteresowanych osób.

Wnioski niezbędne do uzyskania świadczeń będzie można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Można je złożyć na miejscu w Ośrodku (MOPS), przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć przez Internet (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej).

Świadczenie z programu 500+ mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, którzy wychowują dziecko w wieku do 18 roku życia.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko, weryfikowany będzie dochód rodziny. Świadczenie w wysokości 500 złotych przysługuje na pierwsze (lub jedyne) dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł netto lub 1200,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Osoba ubiegająca się o świadczenie na pierwsze dziecko będzie musiała wraz z wnioskiem o udzielenie świadczenia przedłożyć odpowiednie zaświadczenia/oświadczenia dotyczące osiągniętych dochodów, wypełnione przez członków rodziny. W takiej sytuacji należy wykazać wszystkie dochody niepodlegające opodatkowaniu, zgodnie z art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. alimenty, stypendia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego itp.) na właściwych załącznikach do wniosków. Dane o dochodzie należy podać za rok 2014.

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia lub po tym roku) należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Co ważne, pozostałe informacje MOPS uzyskuje samodzielnie. Dopiero w sytuacji, gdy do rozpatrzenia wniosku potrzebne będą dodatkowe dokumenty, a Ośrodek nie będzie w stanie ich samodzielnie pozyskać, wnioskodawca jest zobowiązany do ich złożenia.

Przy wniosku o uzyskanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko, świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od dochodu.

Osobom, które złożą wniosek w okresie 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.
i będą spełniać warunki wymagane ustawą, zostanie wypłacone wyrównanie świadczeń od miesiąca kwietnia.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą MOPS ma 3 miesiące od daty złożenia wniosku na weryfikację, wydanie decyzji i wypłatę świadczeń. W ramach działalności będą prowadzone postępowania w taki sposób, aby wypłaty świadczeń nastąpiły bezzwłocznie. Jednakże przy znacznej ilości osób zainteresowanych oraz konieczności uzupełniania wniosków wypłata świadczeń może być czasowo spowolniona.

Wszelkie dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem: www.mopszakopane.pl

Pobierz broszurę informacyjną /PDF/                Pobierz broszurę informacyjną wwersji skróconej /PDF/


OGŁOSZENIE     |16-12-2015 '           

Zakopane, 15.12.2015 r   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Kasprowicza
w Zakopanem

Ogłoszenie

   Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2016 roku zostaną zlikwidowane oddziały przedszkolne działające przy szkole podstawowej nr 9  im. Jana Kasprowicza  w Zakopanem. Jednocześnie informujemy, że dzieci będą mogły korzystać z opieki w ramach sieci przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gmin Miasta Zakopane dla których organem prowadzącym jest Miasto Zakopane.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Mgr Piotr Kyc


POSTAW NA RODZINĘ    |    17-11-2015'      

W najbliższą sobotę 21 listopada, o godzinie 17.00 odbędzie się ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym w ramach Kampanii Społecznej Postaw na Rodzinę.
Tym razem zapraszamy uczniów z rodzicami na spotkanie pod tytułem: "Śpiewające rodziny". Zajęcia prowdzi Aleksandra Juszczak
Miejsce: budynek szkoły ZAPRASZAMY .Kalendarz roku szkolnego 2016/2017ROZLICZENIE WYDATKÓW RADY RODZICÓW za rok 2014/15     |   08-09-2015'       

Zobacz informację /PDF/


ZABAWA ANDRZEJKOWA    | 25-11-2014'         

  Z inicjatywy Rady Rodziców i pani Bożeny Furtak zorganizowano w naszej szkole zabawę Andrzejkową. Były tańce, wróżby przeróżne i małe słodkie co nieco. Zabawa miała charakter charytatywny. Rada Rodziców zebrała 380 złotych dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Zakopanem. Przed Świętym Mikołajem taki prezent się przyda...
Dziękujemy rodzicom za poczęstunek i czynne włączenie się w organizacje zabawy.
Dziękujemy Panu Darkowi za muzykę.
Dzisiaj spadł pierwszy śnieg, co dodało uroku andrzejkowym szaleństwom. 

Zobacz zdjęcia...


ROZLICZENIE WYDATKÓW RADY RODZICÓW ZA RROK SZKOLNY 2014/2015     |          

ROZLICZENIE WYDATKÓW I WPŁATNA RADĘ RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014WPŁATY

DZIEŃ DZIECKA - ZWROT 20%

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - ZWROT 30%


POZOSTAŁO

Z ROKU 2012/2013

1.137,83-

---------------

----------------------

1.137,83-

KLASA 0

8/16

220,-

22,-

66,-

132,-

KLASA I

9/18

190,-

10,-

57,-

123,-

KLASA II

14/14

390,-

10,-

117,-

263,-

KLASA III

12/17

350,-

10,-

105,-

235,-

KLASA IV

20/22

560,-

10,-

168,-

382,-

KLASA V

11/14

330,-

10,-

99,-

221,-

KLASA VI

11/15

330,-

10,-

99,-

221,-

RAZEM:

1.137,83+2.370 =

3.507,83-

- 82,-+ słodycze 108,54=

190,54

- 711,-

2.714,83 - 108,54 = 2.606,29-


RAZEM WYDATKI:

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

350,-

ANDRZEJKI

35,-

MIKOŁAJKI

142,67

BAL KARNAWAŁOWY

150,-

DYSKOTEKA

DJ Gustlik - cel charytatywny

BOŻE NARODZENIE

92.13,-

POGRZEBY/JUBILEUSZE/INNE

304.20,-

WIELKANOC

20,-

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

131,70

DOFINANSOWANIE - POCZET SZTANDAROWY

300.00,-

DZIEŃ DZIECKA

(190,54 )

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

218.64,- + (711,-) =929,64

RAZEM:

- 2.645,88,-

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 POZOSTAJE: 861,95

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM SZKOŁY ORAZ RODZICOM ZA ZAANGAŻOWANIE I BARDZO MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ PODCZAS CAŁEGO ROKU


WYBORY DO RADY RODZICÓW     |   09-09-2014'       

W dniu 9 września została wybrana Rada Rodziców w składzie:

 1. Przewodniczący - Krzysztof  Knapczyk
 2. Zastępca Przewodniczącego - Maria Szczerba
 3. Skarbnik - Izabela Grafczyńska
 4. Sekretarz - Sylwia Bachleda
 5. Członek - Marta Pawlikowska
 6. Członek - Karolina Bobak
 7. Członek- Małgorzata Sroka

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO     | 11-04-2014'         

W dniu 15 kwietnia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń lista  dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przyjęli Państwo do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do oddziału przedszkolnego będą Państwo zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę korzystania z usług oddziału przedszkolnego. 
Brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w oddziale przedszkolnym.

Zobowiązanie takie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 15.04.2014 do 23.04.2014 r w godzinach pracy szkoły.

  Jeżeli Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego ale zmienili Państwo decyzję , to należy również złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z miejsca w oddziale przedszkolnym.

Oświadczenia o których wspomniano powyżej znajdują się poniżej oraz u Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej pani Aleksandry Chorążewskiej.

Potwierdzenie  woli korzystania z usług oddziału przedszkolnego. Rodzicu: pobierz ,wydrukuj ,wypełnij , podpisz, przynieś do szkoły do o 23 kwietnia.   

Rezygnacja z miejsc w oddziale przedszkolnym. Rodzicu: pobierz ,wydrukuj ,wypełnij , podpisz, przynieś do szkoły do o 23 kwietnia.   

1 KWIETNIA DZIEŃ WOLNY OD NAUKI     |   28-03-2014       

INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
Przypominamy, że 1 kwietnia 2014 r (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Do szkoły przychodzą obowiązkowo uczniowie klasy VI , którzy piszą  sprawdzian
Informujemy, że obiadów tego dnia nie będzie. Szkoła będzie organizowała zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach. Świetlica będzie czynna


POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE             

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, prokuraturę.
Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.
Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe - możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.
Zrób dwa kroki:
1. Krok pierwszy - zanotuj przebieg zdarzenia (pamięć bywa zawodna):
Kto Cię skrzywdził? (imię i nazwisko) Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Podać kto - mąż, żona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne)
Kiedy to się stało? data , godzina ,miejsce .
Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne - podać jakie?)
Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?
Kto interweniował?
2. Krok drugi - do kogo możesz zwrócić się o pomoc?

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
ƒ Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
ƒ Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.


DODATKOWE DNI WOLNE     | 30-09-2013         

   Informujemy, że  w roku szkolny 2013/2014 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października , czwartek
 •   2 stycznia, czwartek
 •   3 stycznia piątek
 •   1 kwietnia, czwartek, Sprawdzian dla uczniów kl. VI
 •   2 maja, piątek
 • 20 czerwca, piątek

   W tych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.


RADA RODZICÓW WYBRANA     |      04.09.2013    
W dniu 3 września 2013 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Helena Bachleda  - Szeliga
 2. Zastępca Przewodniczącego : Andrzej Czernik
 3. Skarbnik: Małgorzata Lesisz
 4. Sekretarz: Katarzyna Tylka
 5. Członek : Maria Szczerba
 6. Członek : Mariola Galica
 7. Członek : Katarzyna Słodyczka

Rada rodziców podjęła uchwałę o wysokości dobrowolnych składek na Radę Rodziców na bieżący rok szkolny
Ustalono:

 1. Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na RR w dowolnych terminach w następującej wysokości:
 • 30 złotych za pierwsze dziecko
 • 20 złotych za drugie dziecko
 • w przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składak nie jest wymagana.

DODATKOWE DNI WOLNE   OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH  |    24-09-2012'      

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informujemy, że w roku szkolny 2012/2013 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 listopada, piątek Dzień Zaduszny
 • 12 grudnia ,środa, Dzień Patrona Szkoły Jana KAsprowicza - uroczystości szkolne, ślubowanie klas I
 • 13 lutego, środa  Dzień Sportu Szkolnego
 • 4 kwietnia, czwartek Sprawdzian dla kl. VI
 • 2 maja, czwartek Dzień Fagi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 31 maja, piątek po Bożym Ciele

 • W tych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

RADA RODZICÓW WYBRANA     |      21.09.2012    

W dniu 21.09.2012 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Helena Bachleda - Szeliga
 2. Zastępca Przewodniczącej - Helena Bachleda
 3. Skarbnik: Małgorzata Lesisz
 4. Sekretarz: Agnieszka Zielińska
 5. Członek: Krystyna Stokłosa
 6. Członek: Mariola Galica
 7. Członek: Anna Treboń

   Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości dobrowolnych składek rodziców na rok szkolony 2012/2013
Ustalono:
Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne  składki na konto rady Rodziców szkoły w następującej wysokości i w dowolnych terminach:

 1. 30 złotych za pierwsze dziecko
 2. 20 złotych za drugie dziecko
 3. W przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

DODATKOWE DNI WOLNE     |    28-09-2011'      

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informujemy, że w roku szkolny 2011/2012  ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31.10.11 -  poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi
 • 10.02.12 -  piątek przed feriami - Dzień Sportu Szkolnego (wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły)
 • 03.04.12 -  sprawdzian po kl. VI
 • 02.05.12 -  środa przed 3 Maja
 • 04.05.12   - piątek po 3 Maja
 • 08.06.12  -  piątek po Bożym Ciele

 • W tych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

  RADA RODZICÓW DZIAŁA     |   28-09-11'       

    Rada Rodziców podjęła już uchwałę w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2008/2009.
  UWAGA!
    Rodzice uczniów mogą wpłacać składki na konto Rady Rodziców szkoły w następującej wysokości
  i w dowolnych terminach.

  1. 40złotych za pierwsze dziecko
  2. 20 złotych za drugie dziecko
  3. W przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

   


  RADA RODZICÓW - WYBRANA     |       27-09-2011   

  W dniu 27 września rodzice dokonali wyboru przedstawicieli do rad oddziałowych i Rady Rodziców na rok szkolny 2011/2012.
        Skład Rady Rodziców na rok szkolony 20011/2012:
       1. Przewodnicząca - Elżbieta Dudzik
       2. Skarbnik - Krystyna Stokłosa- Skarbnik
       3. Sekretarz -Andrzej Bachleda - Kubański
       4. Członek - Renata Bachleda - Księdzularz
       5. Członek - Aneta Król
       5. Członek - Janusz Dziubek


  WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012    |           

   
  WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

  Dotyczy uczniów klas I - III szkoły podstawowej

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu "Wyprawka Szkolna 2011/2012", który przysługuje rodzinom, gdzie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1pkt 2 ,ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1362 z póź. zmianami),tj.351 zł, a w przypadku rodzin pobierających zasiłek rodzinny ( Ustawa o świadczeniach pieniężnych z 2006 r, Dz.U nr 139,poz.992 ),tj. 504,00 zł.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

  1. Zaświadczenie o dochodach z pracy netto,z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku bezrobotnych
  3. Oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej
  4. Inne dokumenty potwierdzające szczególną sytuację rodziny.
  Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najmniej do 15 czerwca 2011 r. Wypłata dofinansowania nastąpi do listopada 2011 r. Podstawą wypłaty jest paragon lub faktura Vat za zakupione podręczniki, którą należy dostarczyć najpóźniej do 2 września 2011 r.

  RODZICU, CZY WIESZ W CO GRA TWOJE DZIECKO ?    |          
  Rodzicu zainteresuj się grami w jakie całymi godzinami gra Twoje dziecko. Przeczytaj wykaz niebezpiecznych gier. Sprawdź komputer dziecka. Porozmawiaj z nim o bezpiecznych zasadach korzystania z Internetu.  

  NIEBEZPIECZNE GRY, W KTÓRE DZIECI GRAĆ NIE POWINNY


  ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU


  PAMIĘTAJ PRZEMOC STOSOWNA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH TO PRZESTĘPSTWO!!!


  Rozliczenie wydatków    |          

  Rozliczenie wydatków
  i wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2009/2010

   wpłaty bieżące - 1310 zł
  z poprzedniego roku - 1174
  razem:                          2484 zł

  wydatki:
  Dzienb Edukacji Narodowej - 499,20
  Andrzejki - 145,22
  Mikołajki - 328,49
  Bal karnawałowy - 150
  Zakończenie roku szkolnego - 652
  Razem: 1774,91 zł

  Na rok szkolony 2010/2011 pozostało  709 zł


  DODATKOWE DNI WOLNE     |    28-10-2010      

   

  INFORMACJA DLA RODZICÓW
   
  Informujemy, że w roku szkolny 2010/2011  ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

  • 02.11.2010r. ( wtorek)
  • 12.11.2010r.  ( piątek)
  • 22.12.2010r. ( wtorek)
  •  07.01.2011r. ( piątek)
  •  05.04.2011r. (wtorek) - uczniowie klasy VI przychodzą w tym dniu do szkoły obowiązkowo i piszą  sprawdzań.
  •  02.05.2011r.( poniedziałek)

   
  W w/wymienionych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.


  RADA RODZICÓW - WYBRANA     |       22-09-2010   
   W dniu 21 września rodzice dokonali wyboru przedstawicieli do rad oddziałowych i Rady Rodziców na rok szkolny 2010/2011.
        Skład Rady Rodziców na rok szkolony 20010/2011:
       1. Przewodnicząca - Elżbieta Dudzik
       2. Zastępca - Maria Szczerba
       3. Skarbnik - Agnieszka Jarząbek
       4. Sekretarz - Agnieszka Chowaniec
       5. Członek - Mariola Galica
       6. Członek - Teresa Gutt

        Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki na konto Rady Rodziców szkoły, w następującej wysokości i w dowolnych terminach.
        1. 30 złotych za pierwsze dziecko
        2. 20 złotych za drugie dziecko
        3. W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY TRZECIEGO I KOLEJNEGO DZIECKA SKŁADKA NIE JEST WYMAGANA.

  RADA RODZICÓW DZIAŁA     |   12-09-08'       

    W dniu 9 września rodzice wybrali przedstawicieli do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców.
    W dniu 12 września Rada Rodziców się ostatecznie ukonstytuowała.
  Skład:
  Przewodniczący: Sabina Możdżyńska
  Zastępca: Beata Łukaszczyk
  Sekretarz: Elżbieta Dudzik
  Skarbnik: Agnieszka Chowaniec
  Członkowie: Barbara Bryjak
                   Janusz Dziubek
                   Iwona Król

    Rada Rodziców podjęła już uchwałę w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2008/2009.
  UWAGA!
    Rodzice uczniów mogą wpłacać składki na konto Rady Rodziców szkoły w następującej wysokości
  i w dowolnych terminach.

  1. 50 złotych za pierwsze dziecko
  2. 25 złotych za drugie dziecko
  3. W przypadku uczęszczania do szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.

  Gratulujemy wybranym rodzicom i liczymy na dobrą współpracę.


  RADA RODZICÓW DZIAŁA     |           19-09-07'

  Na zebraniu wyborczym w dniu 11 września wybrano nowy skład Rady Rodziców.
  w roku szkolnym 2007/2008 .

  Nowo wybrana Rada zaopiniował plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz współpracę szkoły z Klubem Narciarski "SMIG".

  Na posiedzeniu RR w dniu 18 września Rada Rodziców podjęła następujące uchwały:
  1. Uchwała  w sprawie określenia jednolitego stroju szkolonego obowiązującego uczniów szkoły
  2. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki   
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego   
  4. Uchwala w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2007/2008

  UWAGA SKŁADKI!
  Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki  w sekretariacie szkoły w następującej wysokości i w dowolnych terminach.

  1. 40 złotych za pierwsze dziecko
  2. 20 złotych za drugie dziecko
  3. W przypadku uczęszczania do  szkoły trzeciego i kolejnego dziecka składka nie jest wymagana.


      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 9 im.Jana Kasprowicza w Zakopanem
   


   
  Skład Rady Rodziców w roku 2012/2013
   
  Podział środków ze składki
    PRZEWODNICZĄCY - Helena Bachleda - Szeliga   30 % - nagrody książkowe
    WICEPRZEWODNICZĄCA - Helena Bachleda   10 % - wycieczki
    SEKRETARZ - Agnieszka Zielińska   20 % - Dzień Dziecka
    SKARBNIK - Małgorzata Lesisz   10 % - Dzień Nauczyciela
    CZŁONEK - Krystyna Stokłosa   10 % - Dzień Kobiet
    CZłONEK - Mariola Galica   10 % - Bal Karnawałowy
    CZŁONEK - Anna Treboń    10 % - Wydatki niespodziewane
       

   
  Skład Rady Rodziców w roku 2008/2009
   
  Podział środków ze składki
    PRZEWODNICZĄCY - Sabina Możdżyńska   30 % - nagrody książkowe
    WICEPRZEWODNICZĄCA - Beata Łukaszczyk   10 % - wycieczki
    SEKRETARZ - Elżbieta Dudzik   20 % - Dzień Dziecka
    SKARBNIK - Agnieszka Chowaniec   10 % - Dzień Nauczyciela
    CZŁONEK - Barbara Bryjak   10 % - Dzień Kobiet
    CZłONEK - Janusz Dziubek   10 % - Bal Karnawałowy
    CZŁONEK - Iwona Król    10 % - Wydatki niespodziewane
       
   
  Skład Rady Rodziców w roku 2007/2008
   
  Podział środków ze składki
    PRZEWODNICZĄCY - Dariusz Galica   30 % - nagrody książkowe
    WICEPRZEWODNICZĄCA - Elżbieta Dudzik   10 % - wycieczki
    SEKRETARZ - Agnieszka Chowaniec   20 % - Dzień Dziecka
    SKARBNIK - Jacek Krzyściak   10 % - Dzień Nauczyciela
    CZŁONEK - Angelika Przeklasa   10 % - Dzień Kobiet
    CZłONEK - Danuta Łojas   10 % - Bal Karnawałowy
    CZŁONEK - Monika Wolska    10 % - Wydatki niespodziewane
       
  SKŁAD RADY RODZICÓW 2006-2007
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE SKŁADKI
   
   
   
   
   
   
   
   
  SKŁAD RADY RODZICÓW 2003-2006
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE SKŁADKI
   
   
   
   
   
   
   
   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

  34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 1820 68277, fax. 182068277
  ©KYC
  Mamy dekorujš choinke Zobacz zdjęcia z 2005 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"