dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
 
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


  aktualności
  ogłoszenia
  40 lat minęło...   
  o szkole...
  kadra
  kalendarz szkolny
  dokumenty
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   Klub Europejski
   Klub Narciarski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec

  WydarzeniaPoleć naszą stronę
0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 53|54|55|56|57|58

Szkolny Klub Europejski


     
Szkolny Klub Eurpopejski "Tatrzańskie Szarotki"
   O Klubie Europejskim mówiło się w naszej szkole od pewnego czasu. Wszystko zaczęło sie trzy lata temu podczas Dnia Europejskliego organizowanego w szkole. Kiedy nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej Pani mgr Bożena Furtak postanowiła klub zorganizować. Tak więc, mamy klub o wdzięcznej nazwie "Szarotki", która podkreśla to, co na naszym terenie wyjątkowe, gdzie indziej nie spotykane. Klub Europejski ma za zadanie nie tylko poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i państwach wchodzących w jej skład. Klub będzie szukał miejsc, ludzi, tradycji,które wartop pokazać Unii Europejskiej.

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

                Rozdział I


     Postanowienia ogólne.
1. Klub europejski działa w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem .
2. Klub korzysta z pomieszczeń i ze sprzętu za zgodą dyrektora.
3. Klub używa nazwy : TATRZAŃSKIE SZAROTKI.
4. Motto klubu: "Jestem Europejczykiem".
5. Logo klubu zostanie wybrane w drodze konkursu.
6. Klub europejski działa zgodnie ze statutem szkoły.
7. Klub jest forma edukacji pozalekcyjnej, w której uczestniczą uczniowie z klas 3-6.
8. Klub posiada opiekuna - nauczyciela.
9.Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.

                Rozdział II

     Cele klubu
1. Poszerzanie wiedzy o Europie:
a) różnych aspektów: historia, kultura, geografia, gospodarka,
b) podejmowanych działań na rzecz integracji europejskiej,
c)pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich,
d)rozwijanie wśród uczniów aktywności i umiejętności pracy w grupie,
e)budowanie poczucia godności w oparciu o ojczyste i europejskie dziedzictwo kulturowe,
f)tworzenie szkolnego centrum informacji o Europie ( europejska półka w bibliotece szkolnej, gazetki, konkursy, obchodzenie Dnia Europejskiego).

                Rozdział III

    Zadania klubu

1. Organizowanie spotkań klubu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym.
2. Organizowanie i przeprowadzanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.
3. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły.
4. Organizowanie obchodów Dnia Europy.
5. Zbieranie materiałów o Polsce i innych krajach europejskich .
6. Gromadzenie aktualnych materiałów o Unii Europejskiej w szkolnej bibliotece.
7. Nawiązanie współpracy z innymi szkolnymi klubami europejskimi w kraju i za granicą.
8. Nawiązanie współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana.
9. Udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne szkolne kluby europejskie i instytucje propagujące integrację europejską.

                Rozdział IV

    Członkowie klubu
1. Członkami klubu są uczniowie klas 3-6.
2. Członkowie opłacają składkę ustalona wraz z opiekunem klubu.
3. Dokumentem potwierdzającym jest deklaracja wypełniona przez członka klubu za zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Członkowie klubu aktywnie uczestniczą w zebraniach , pracach i imprezach klubu.
5. Członkostwo w klubie wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia.

                Rozdział V

    Władze klubu
1.Władzami klubu są :
a) zebranie walne wszystkich członków klubu,
b) zarząd klubu w skład którego wchodzą : prezes, 3 członków zarządu oraz opiekun- nauczyciel,
2. Prezesa i 3 członków zarządu wybiera zebranie walne w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja zarządu trwa jeden rok i zaczyna się w Dniu Europy - 9 maja.
4. Zarząd powołuje sekcje : redakcyjną ( prowadzenie gazetki szkolnej), dziennikarską( gromadzenie materiałów), informatyczną ( przygotowywanie materiałów na stronę www. szkoły ),organizacyjną ( organizowanie i prowadzenie szkolnych imprez europejskich).

                Rozdział VI

    Postanowienia końcowe
1. Klub rozpoczyna działalność 9 maja 2005 r.
2. Statut uchwaliło walne zebranie 11 maja 2005 r.
3. Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13 maja 2005 r.

Opiekun Klubu mgr Bożena Furtak
 
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC
Aktualne wiadomoœci powiększ