Strony
 

Dokumenty Szkoła Podstawowej Nr 9
w Zakopanem
 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM.JANA KASPROWICZA W ZAKOPANEM

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego - w opracowaniu

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem

Prawa i obowiązki ucznia

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków