dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


  aktualności
  ogłoszenia
  40 lat minęło...   
  o szkole...
  kadra
  kalendarz szkolny
  dokumenty
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   tenis stołowy
   Klub Europejski
   Klub Narciarski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec
   SP 2 w Kartuzach
  

  WydarzeniaPoleć naszą stronę


  
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA
 
  Rok założenia 1964. Siedziba: Harenda 21, 34-500 Zakopane, Muzeum Jana Kasprowicza

  kontakt: 1820 68277|   e- mail: sptjk@interia.pl | www.harenda.com.pl

    Po śmierci Jana Kasprowicza powstała myśl stworzenia na Harendzie w Zakopanem, przy domu w którym mieszkał, obok mauzoleum w którym został pochowany - żywej placówki twórczej.
  Myśl ta znalazła swój wyraz po raz pierwszy w odezwie do społeczeństwa, napisanej przez Kornela Makuszyńskiego, w której sugeruje wykupienie od rodziny domu po Janie Kasprowiczu, celem stworzenia tu domu dla literatów. Myśli tej jednak nie zrealizowano.
  Odezwa Makuszyńskiego przedrukowana we wszystkich ówczesnych pismach, spełniła wielką rolę. Społeczeństwo dowiedziało się o pragnieniu i prośbie Poety, a w odpowiedzi popłynęły na ręce Komitetu Uczczenia Pamięci Jana Kasprowicza obfite datki pieniężne, dzięki którym stanęło na Harendzie wspaniałe granitowe mauzoleum.
   Dziś miejsce to wraz z domem Poety, który częściowo zamieniono na muzeum jest celem licznych wycieczek ludzi z całego kraju.


   Myśl stworzenia placówki kulturalnej w pobliżu grobowca przez lata wciąż wracała. W tej intencji artysta rzeźbiarz Xawery Dunikowski darował swą parcelę, sąsiadująca z mauzoleum - Marii Kasprowiczowej, wdowie po Poecie. Pani Kasprowiczowa aktem notarialnym z dnia 20 maja1966 r parcele tę przekazała również w drodze darowizny Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Zanim jednak doszło do tej darowizny, Pani Maria Kasprowiczowa wraz z kilkoma entuzjastami rozpoczęła organizowanie Stowarzyszenia Kasprowiczowskiego, upatrując w nim realizatora starego lecz ciągle żywego pomysłu. W podróżach do stolicy i innych większych miast Polski gromadzi wokół siebie ludzi przejętych tą ideą. Deklaracje członków - założycieli przyszłego Stowarzyszenia podpisuje m.in. wiele wybitnych osobistości ze świata umysłowego.

   Po przezwyciężeniu wstępnych trudności związanych z legalizacją, Urząd Spraw Wewnętrznych zatwierdził i wpisał do rejestru statut Stowarzyszenia. W dalszej konsekwencji na Walnym Zebraniu członków założycieli, 5 września 1964 r powołano do życia na Harendzie Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

 

 Celem Stowarzyszenia jest: Zabezpieczenie i przekazanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych i społecznych twórczości Jana Kasprowicza. Umożliwianie i ułatwianie społeczeństwu, a w szczególności młodym naukowcom , polonistom i slawistom, przyswojenia sobie i pogłębienia rzetelnej wiedzy o całej współczesnej Janowi Kasprowiczowi epoce kulturalnej. Pielęgnowanie i propagowanie w społeczeństwie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej. Opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza a także, gdy zajdzie potrzeba, nad innymi składnikami materialnej spuścizny Poety i jego najbliższej rodziny .

 

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37| 38| 39|40|41|42|43|44|45| 46|47|48|49|50|51
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. (018) 68277, fax. (018) 68277
©KYC
Aktualne wiadomoœci powiększ Powiększ