dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

         
 
 

WYKAZ PRZEPISÓW RODO, KTÓRYCH STOSOWANIE ZOSTAŁO OGRANICZONE    |        '

<table cellspacing=3 width=725 border=0 height="99">
trong> tel.: 1820 14426 e-mail</ </tbody>
</table>
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 lutego 2006 r

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 9 im.Jana Kasprowicza w Zakopanem jest Wojciech Gaździak tel.: 182014426 e-mailiodo.zakopane@gmail.com


Przepis RODO

Zakres ograniczenia

 

Art.5

 

Do przetwarzania danych osobowych , o których mowa q art.188a ust.1 ustawy- Prawo oświatowe, art.91e Karty Nauczyciela, art.95b ustawy o systemie oświaty nie stosuje się art.5 ust.2 RODO - w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art.5 ust.1 RODO

Art.12

Obowiązki z art.12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii  ( art.188a ustawy - Prawo oświatowe, art.91e Karty Nauczyciela, art.95b ustawy o systemie oświaty)

Art.15

Art.13

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się  danych z ustawy - Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

Art.14

Art.17

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy -Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty .

Art.18

Art.19

Art.34

Przepisy art.34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat  o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.


MONITORING WIZYJNY   |          

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest  monitorowany: wejścia do budynku, plac zabaw, teren boiska szkolnego, korytarze szkolne. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoring ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji  przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: 
zasad rejestracji i zapisu informacji,
sposobów zabezpieczenia informacji
 a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

             Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 68277, fax. 1868277
powiększ